Informatiebijeenkomst ontwikkelingen HCH Complex

 

Uitnodiging

Informatiebijeenkomst ontwikkelingen HCH Complex
Dinsdag 14 Oktober 
21:00 uur – Clubhuis HCH

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen ten aanzien van ons hockey complex. Op dezelfde dag spreken wij op een openbare raadscommissievergadering van de Gemeente Helmond over de status van de uitbreiding en/of verplaatsing van onze hockeyclub. Graag informeren wij onze leden liever eerst persoonlijk dan dat u via de pers wordt geïnformeerd over de uitbreidingsplannen. Op de ALV van 30 oktober staan we hier overigens ook bij stil. Dus mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan is er nog een 2e gelegenheid om u te laten informeren.

PS: mocht het zo zijn dat de commissievergadering onverhoopt wat uitloopt dan start de bijeenkomst ook wat later.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Hockey Club Helmond en Stichting HC Helmond Beheer


Algemeen | 2 Oktober