Algemene Leden Vergadering HC Helmond

 

Nieuws afbeelding


Het najaar is altijd het moment dat onze club een ALV organiseert. Vanwege de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten met veel mensen te organiseren. Omdat we eraan hechten om deze vergadering fysiek te laten plaatsvinden, heeft het bestuur besloten om de vergadering op een later moment bij elkaar te roepen. Dit is in deze tijd mogelijk omdat de KNHB de termijn om een ALV bijeen te roepen heeft verruimd.

We organiseren een Algemene Ledenvergadering op 21 januari 2021. We hopen dat de verspreiding  van het corona-virus tegen die tijd onder controle is, waardoor we jullie in het clubhuis kunnen begroeten voor de ALV. Meer informatie en een officiële uitnodiging met agenda volgen op termijn. 


Algemene Ledenvergadering | 16 Oktober