Start nieuwe seizoen

 

De trainingen voor de jeugdteams op A; B; C en D niveau starten op maandag 25-08. De traingingstijden staan op de site.

Als voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft HCH voor alle breedte teams de volgende activiteiten georganiseerd:

Zaterdag 30-08: Onderling treffen
Deze zaterdag spelen alle breedte teams of een volledige wedstrijd of een 3-luik tegen een team uit de eigen categorie. De tijden staan inmiddels op de site. Alle teams dienen zelf voor scheidsrechters te zorgen.

Zaterdag 06 september: Uitwisseling met HOD
Deze dag spelen alle breedte teams een volledige wedstrijd tegen een vergelijkbaar team van HOD. Mochten de team aantallen niet exact overeenkomen wordt er een 3-luik gespeeld. Alle D en C teams spelen hun wedstrijd thuis en alle A eb B teams spelen hun wedstrijd op de velden van HOD in Valkenswaard. De tijden van de thuiswedstrijden staan inmiddels op de site. De tijden van de uitwedstrijden worden zodra ze bekend zijn via de site gecommuniceerd. De thuisspelende teams dienen zelf voor scheidsrechters te zorgen.

Met vriendelijke groet,
TC Jeugd


Jeugd | 20 Augustus