NIX18 HC Helmond: zaterdagen alcoholvrij vanaf 14 maart 2020

 

Nieuws afbeelding

Sinds enkele jaren is het NIX18 alcoholbeleid van kracht. Ook onze club moet aan deze wetgeving voldoen. Bovendien zijn wij zelf verantwoordelijk voor de naleving ervan.

Op onze club is het naleven van het NIX18-beleid geen prioriteit geweest de afgelopen jaren. Echter, we voelen ons als grootste sportclub van Helmond wel verantwoordelijk om hieraan te (gaan) voldoen. Daarom treffen we de komende periode enkele maatregelen in het kader van NIX18. De eerste maatregel is dat we onze club op zaterdagen, tijdens de jeugdcompetitie, alcoholvrij maken. Er wordt op deze dagen geen alcohol geschonken op onze club, ook niet voor volwassenen. Onder het motto ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ hopen we de jeugd te laten zien dat hockey en alcohol niet onlosmakelijk verbonden zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat overmatig drinken door ouders leidt tot hetzelfde gedrag bij kinderen. Er wordt daarom geadviseerd om het gebruik van alcohol zoveel mogelijk te voorkomen in het bijzijn van kinderen.

De maatregel: geen alcohol tijdens de jeugdcompetitie
Binnen onze sportclub staan sportiviteit & respect centraal. Onder sportiviteit valt ook gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat alcohol ongezond is voor jongeren onder de 18 jaar. Dat is dan ook de voornaamste reden dat we op onze club het NIX18-beleid willen naleven.

Het invoeren van het NIX18-beleid doen we stap voor stap. De eerste maatregel, een alcoholvrije zaterdagcompetitie, gaat in op zaterdag 14 maart 2020. Vanaf dan wordt er overdag, tijdens de jeugdcompetitietijden, geen alcohol geschonken op onze club. Vervolgstappen volgen onder begeleiding van het nieuwe bestuurslid Horeca zodra deze functie is ingevuld.

Bij nieuwe regels horen ook uitzonderingen. De alcoholvrije zaterdag geldt niet voor activiteiten die buiten tijden van de jeugdcompetitie georganiseerd worden en waarvan ruim op tijd is aangegeven dat het evenement toegankelijk is voor leden van 18 jaar of ouder.  

NIX18: we doen het samen
NIX18 draait om het maken van de NIX18-afspraak, zodat WIJ (ouders, sportclubs, horeca, scholen en iedereen die mee wil doen) samen voorkomen dat jongeren onder de 18 roken en drinken. Ook binnen onze club zijn we samen verantwoordelijk voor NIX18, de club maar ook de ouders. De komende periode neemt HC Helmond het voortouw om samen met ouders het NIX18-beleid verder na te leven.

Meer weten?
Heb je vragen over het alcoholbeleid op onze club of heb je leuke tips om NIX18 na te leven, neem dan contact op met één van onze bestuursleden. We houden je de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.


Hockey | 10 Maart