Gebruik sporthallen zaalseizoen

 

Nieuws afbeelding

Het zaalseizoen is weer in volle gang. De sporthallen zijn in de wintermaanden zeer druk bezet. Van de beheerder van de sporthal hebben we afgelopen week een schrijven ontvangen dat 90% van de schade aan de vloer wordt veroorzaakt door de hockeybalken. De meest gehoorde klachten zijn:
* De balken worden veelal van het transportwagentje geduwd waardoor de ijzeren punt in de vloer zakt.
* De balken worden met de ijzeren punt in de vloer versleept.
* De balken worden vaak neergelegd door slechts één persoon.

Uiteraard gaan leden van onze club netjes om net de sportzalen. Daarom een dringend verzoek de balken voorzichtig neer te leggen zodat er geen schade wordt aangericht. Neem dan ook de tijd om de balken op te ruimen zodat de zaal ook voor andere sporters op tijd klaar is. 

Wat wordt er verwacht van sporters en verenigingen?
Dat er altijd een zaalwacht aanwezig is.
* Dat er zorgvuldig met de gehele sportaccommodatie wordt omgegaan.
* Dat elke sporter de sportschoenen pas aantrekt in de sporthal, niet de sportschoenen thuis al aandoen.
* Dat er niemand met buitenschoenen in de zaal aanwezig is.
* Dat er geen eten en drinken wordt genuttigd in de zaal; dit is wel toegestaan op de tribune.
* Dat er zorgvuldig met de sportmaterialen wordt omgegaan.
* Dat de hockeybalken telkens met twee personen worden neergelegd.

Tot slot
Om er voor te zorgen dat de sportaccommodatie netjes blijft en dat er zorgvuldig met de materialen wordt omgegaan zal er voortaan steekproefsgewijs gecontroleerd gaan worden. Deze controles worden uitgevoerd door een medewerker van het Fletcher Hotel of door de sporthalbeheerder van de Gemeente Helmond. De aanwijzingen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan tot gevolg hebben dat we als vereniging geen toegang meer krijgen tot de sportaccommodaties in Helmond.

Mocht je in de zaal iets tegenkomen dat niet goed is vragen wij je direct contact met ons op te nemen via [email protected]


Zaalhockey | 6 Januari