ALV donderdag 6 juni 2019

 

Nieuws afbeeldingOp donderdag 6 juni 2019 om 20.00 uur  is er een Algemene Leden Vergadering (ALV) van HC Helmond. Deze vergadering vindt plaats in ons clubhuis. Als u volgens deze statuten toegang heeft tot de ALV dan heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken

4. Terugblik op ALV 9 mei 2019

5. Benoemen en aftreden bestuursleden (overzicht van samenstelling van het bestuur

en rooster van aan-/aftreden)

6. Begroting 2019-2020

7. Vaststellen contributie-tarieven 2019/2020

8. Rondvraag en sluiting

 


Algemeen | 21 Mei