Bericht van de bestuurstafel

 

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels in volle gang. Het is uitermate belangrijk dat de ledenadministratie de juiste gegevens heeft voor het nieuwe seizoen. De ledenadministratie vormt immers de ruggengraat van de vereniging zoals teamsamenstelling, facturatie van de contributie. Met ingang van het nieuwe seizoen ligt de verantwoordelijkheid van de ledenadministratie bij Marlene Hendriks. Marlene heeft de moeilijke taak, maar ook de uitdaging om Marjan Coppens die vele vele jaren de ledenadministratie heeft gedaan te doen vergeten. Vervolgens zijn we met ingang van het nieuwe seizoen overgeschakeld van AllUnited naar Lisa.

Mijn verzoek aan de technische cie, Cees van Stokkum voor de breedte teams, Dirk van de Broek voor de prestatie teams en Mchiel Serrrarens voor de jeugdteams ervoor te zorgen dat de teamsamenstelling a.s.a.p. in Lisa wordt ingevoerd.

Met vriendelijke groet

Nico de Ruijter

penningmeester


Algemeen | 17 Juni