Details over de lentecompetitie (bericht van de KNHB)

 

Belangrijke informatie voor de lentecompetitie

Nu geeft de thermometer nog de min aan, maar volgend weekend start de Lentecompetitie van 2018 weer. Hopelijk zitten we dan weer in de plus én schijnt het heerlijke zonnetje. Wij willen graag de competitie goed beginnen, daarom delen we wat aandachtspunten. Daarnaast blikken we ook alvast vooruit naar volgend seizoen. We buigen ons over de speelgerechtigdheidregels en delen de concept speeldagenkalender. Ten slotte de aankondiging voor de volgende TC bijeenkomsten jeugd. Gelieve de data alvast te delen en noteren.

Lastige speeldata
Ieder seizoen blijken enkele speeldagen toch wat lastig, omdat zij rond vakanties, feestdagen en / of examen(reizen) vallen. Zorg ervoor dat deze dagen onder de aandacht zijn van je teams en speel hier zo nodig al op in door een wedstrijd in overleg te verplaatsen als de invalmogelijkheden niet toereikend zijn.
 
Het weekend van 21 en 22 april kan met name lastig zijn, daar de meivakantie op veel scholen dan begint. Wij hebben daarom besloten extra ruimte te geven voor het spelen van deze wedstrijden. Normaliter hebben wij de afspraak dat wedstrijden altijd mits uiteraard in overleg op eerder moment, dan wel uiterlijk voor de volgende speelronde gespeeld moeten. Voor deze speelronde maken wij een uitzondering. Wij geven de ruimte tot 25 mei. Let wel, het verplaatsen van een wedstrijd dient te gebeuren vóórdat de speelronde plaatsvindt. Neem dus hiervoor contact op met het districtskantoor via[email protected].
 
Voor teams met eindexamenkandidaten zal daarnaast gekeken moeten worden naar de speeldagen in mei en juni.
 
In ons district spelen ook een tweetal Belgische clubs mee. Zij dienen, tezamen met de tegenstanders, rekening te houden met de speeldagen die in / rond de Paasvakantie vallen (2-15 april).
 
DWF
Het is van belang dat het formulier juist wordt ingevuld. Op het DWF moeten de namen staan van iedereen die meespeelt met de wedstrijd. Spelers die niet aanwezig zijn, mogen ook niet op het DWF staan. Invallers moeten uiteraard wel vermeldt worden. Na afloop van de wedstrijd is het prettig als het formulier zo snel mogelijk wordt afgerond. Scheidsrechters dienen zelf het DWF van de wedstrijd die zij hebben gefloten af te ronden (dus niet de arbitragecommissie of het wedstrijdsecretariaat).
 
Procedures
Er zijn diverse procedures rondom competitiezaken opgesteld, zoals plannen wedstrijden, invullen DWF, afgelastingen, stakingen, etc.. De procedures zijn te vinden op onze website: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/procedures-knhb. Zorg ervoor dat deze procedures binnen de vereniging bekend zijn.
 
Veel opmerkingen op DWF of via mails die we ontvangen gaan over uitslagen. In dat geval wordt de volgende procedure aangehouden:
  • indien beide coaches op het formulier aangeven wat de uitslag moet zijn dan wordt e.e.a. door ons aangepast
  • indien beide WSen (zaalcoördinatoren) een mail naar ons sturen met de juiste uitslag dan wordt e.e.a. aangepast
  • indien een van beide een andere uitslag geeft, doen wij niets. Wij gaan er dan vanuit dat de scheidsrechters de juiste uitslag hebben vermeld. Indien deze toch aangepast moet worden, dient de WS ( zaalcoördinator) zelf contact te zoeken met de tegenstander en dienen beide WSen ( zaalcoördinatoren) daarna voor aanpassing te vragen.
Mails graag naar [email protected].
 
Momenteel zijn de meeste velden bevroren. We hopen dat de vorst volgend weekend voorbij is. Vorst hoeft niet altijd in te houden dat er niet gespeeld kan worden op de hockeyvelden. Meer informatie toe over hoe de velden te beoordelen vind je hier.
 
Kampioenentoernooi C/D jeugd en slotdag 16 juni 2018
Het kampioenentoernooi voor alle C- en D-kampioenen en de Jongste Jeugd Slotdag staat dit jaar gepland op zaterdag 16 juni. Deze dagen kennen een verplichte deelname voor alle C- en D-kampioenen alsmede alle Jongste Jeugdteams. Zorg dat alle teams op de hoogte zijn van deze verplichte dag. Bij zowel alle C- en D-teams als bij alle Jongste Jeugdteams kan deze datum nu al in de verenigingsapplicatie worden gepland door er een vriendschappelijke wedstrijd aan te koppelen (met als omschrijving kampioenentoernooi of Jongste Jeugd slotdag). Mocht na een wedstrijdronde de stand zodanig zijn dat je C- of D-team geen kans meer maakt op het kampioenschap, dan kan de datum ook weer worden verwijderd. Hopelijk voorkomen we hierdoor afzeggingen voor deze evenementen door onwetendheid. Alvast bedankt voor de medewerking.
 
Evaluatie regels speelgerechtigdheid
Wij zijn de regels omtrent speelgerechtigdheid aan het evalueren. We bekijken of ze toereikend en juist omschreven zijn. Mocht je voor ons input hebben hoe wij de regels richting volgend seizoen kunnen verbeteren, laat dit ons dan weten. Bij voorbaat dank.
 
Speeldagenkalender 2018-2019
De speeldagen van seizoen 2018-2019 zijn in concept gereed. In de bijlage delen wij dit. Op het ene tabblad staan de speeldagen voor de jeugd en op het andere speeldagen voor de senioren. Wij vragen jegoed naar de kalender te kijken en kritische opmerkingen te maken. Deel dit document vooral binnen de commissies, maar graag wel eventuele opmerkingen te bundelen en via één e-mailadres met ons moet delen. Bij voorbaat dank.
 
TC bijeenkomst jeugd
Bij deze kondigen wij vast aan dat op 19 en 22 maart weer TC bijeenkomsten voor de jeugd plaats zullen vinden. De uitnodiging hiervoor volgt zo spoedig mogelijk. Gelieve de data alvast te communiceren met de TC- / jeugdcommissie, zodat we op de aanwezigheid kunnen rekenen.
 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben aan de hand van deze mededelingen, neem dan even contact met ons op.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jenny van den Berg
Renskje de Wit
 
Competitieleiding Veldhockey Zuid Nederland


Hockey | 28 Februari