Nieuwsflits: Gemeenteraad stemt vóór uitbreiding

 

Nieuws afbeelding Gisteren, dinsdag 27 februari 2018, heeft de gemeenteraad van de Gemeente Helmond ingestemd met de bestemmingsplanwijziging die de uitbreiding van HC Helmond mogelijk maakt. 


Na 15 jaar kunnen we ons dan eindelijk gaan voorbereiden op groei van de vereniging. Die lange periode geeft aan dat het proces niet zonder slag of stoot is gegaan. We willen graag in het bijzonder het bestuur van de Stichting HC Helmond Beheer bedanken voor hun tomeloze inzet. De vele procedures en discussies met alle partijen (natuurbeheer, buurtbewoners, vertegenwoordigers van de Gemeente) hebben er toe geleid dat er een evenwichtig, natuurvriendelijk en toekomstbestendig plan ligt dat recht doet aan de gevoelens en wensen van iedereen.

Graag vragen we nogmaals aandacht voor de belangen van de buurt. Door de te verwachten groei van de vereniging wordt de verkeersdruk hoger en dat zal niet afnemen. Rij voorzichtig, hou je aan de maximum snelheid, parkeer niet waar het niet mag, kom bij voorkeur op de fiets, maak geen lawaai en hou je aan de afgesproken regels! 


Algemeen | 28 Februari