Dringende oproep: betaal uw contributie op tijd!

 

Nieuws afbeelding Van onze penningmeester vernemen wij het alarmerende bericht dat op dit moment nog bijna 10% van de te ontvangen contributie onbetaald is gebleven. Dat is voor ons - in een jaar waarin we sterk bezuinigd hebben en alle dubbeltjes omdraaien - echt onacceptabel. De leden die het betreft hebben van de ledenadministratie inmiddels een herinnering ontvangen via mail.


Wij willen u dringend verzoeken de achterstallige contributie binnen 5 dagen na heden te voldoen. Is uw betaling niet tijdig ontvangen, dan vervalt uw speelrecht en zullen wij, zonder u verder in kennis te stellen, de vordering uit handen geven aan onze incasso-partner. 

Indien u moeite heeft met het betalen van de contributie verzoeken wij u op direct contact op te nemen met de penningmeester zodat wij met u afspraken kunnen maken. 


Algemeen | 28 Februari