Regels omtrent invallers en vervanging!

 

Invallers lenen uit een op gelijk niveau of lager spelend team  

  • Een team mag altijd invallers lenen uit een op een gelijk niveau of lager spelend team, ongeacht het aantal eigen spelers dat een team beschikbaar heeft.   
  • Lenen van spelers die te oud zijn voor de betreffende leeftijdscategorie is behoudens verstrekte dispensatie niet toegestaan. D.w.z. dat een speler met A-leeftijd (zonder dispensatie) niet mag invallen in een B-team.   

Invallers lenen uit een hoger spelend team

 Invallers lenen uit een hoger spelend team mag alleen als aan de volgende regels wordt voldaan:

  • Er mag alleen worden geleend uit een hoger spelend team als het eigen team geen mogelijkheid heeft tot het regelen van invallers uit een (voor hun) lager of op gelijk niveau spelend team. 
  • Invallers lenen uit een hoger spelend team mag als het eigen team 11 of minder aan de wedstrijd deelnemende spelers over heeft. Hieronder wordt verstaan: aantal eigen spelers + spelers die ingeleend worden/kunnen worden uit een voor hun lager of op gelijk niveau spelend team. 
  • Het eigen team mag maximaal twee spelers lenen uit maximaal 1 klasse hoger dan volgens de tabel klassengrenzen speelgerechtigdheid veldhockey 2017-2018 is toegestaan.                 
  • Dit klassenverschil geldt dus ook tussen leeftijdscategorie├źn 
  • Bij de competitieleiding kan dispensatie worden gevraagd voor het lenen van invallers uit een hoger spelend team. NB. Voor de junioren-, jong senioren- en veteranenteams zijn leeftijdsgrenzen bepalend, zie BR. 2017 art. 3.  

Keepers  

Een team leent in principe een keeper uit een op gelijk niveau of lager spelend team.  

Lukt dit niet, dan mag er geleend worden uit een hoger team: 

  • Voor teams uitkomend in de 1e klasse en hoger mag geleend worden uit een team dat max. 1 klasse hoger speelt.  
  • Voor teams uitkomend in de 2e klasse en lager mag geleend worden uit een team dat max. 2 klassen hoger speelt. Indien er een keeper wordt geleend uit een lagere leeftijdscategorie, mag het verschil maximaal 2 klassen zijn ongeacht de leeftijd van de keeper ( er komt dus niet nog een extra klasse bij).  

NB. Ook voor keepers in de junioren-, jong senioren- en veteranenteams zijn leeftijdsgrenzen bepalend.  

Voor keepers is het aantal eigen spelers (zoals vermeld onder uitgangspunten invallen bij een lager spelend team) niet van toepassing! NB. Het gaat in deze regeling om vaste keepers.


Algemeen | 31 Augustus