Highlights bestuursvergadering 8-5-2017

 

Onderstaand de highlights van besproken elementen en besluiten van de bestuursvergadering van maandag jl.:


Financiƫn;
- Nico geeft aan dat het debiteurensaldo een stuk lager is dan voorheen. De inspanningen daarvoor hebben geloond. Evt. pijnpunten worden de komende tijd nog een keer aangepakt. 
- Nico geeft aan dat elke commissie snel zijn begroting dient in te leveren zodat die maandag a.s. kan worden besproken in het bestuur. Bestuursleden dienen aan de hand van hun begroting alle facturen te controleren en te fiatteren. 
- Inde nieuwsbrief van deze week wordt de deadline van afmelding (15 mei) onder de aandacht gebracht

Sponsoring
- Wybo is niet aanwezig
- De Rabo Clubkascampagne is afgerond. Op 20 mei weten we het resultaat voor de club.

Organisatie en communicatie:
- er wordt kort stilgestaan bij het lintje van Frans Knaapen op 26-4
- eind 2016 is het inschrijfformulier gewijzigd. Nieuwe leden en ouders dienen aan te geven welke vrijwilligerstaak zij op zich willen nemen binnen de club. Bart en Nico inventariseren de eerste aanmeldingen en gaan de eerste ronde gesprekken aan
- In 2018 bestaat de club 85 jaar,waarvan bijna 20 jaar HCHelmond. Bart is bezig met een plan om dit jubileum te vieren en de historie onder de loep te nemen. Daarvoor wordt binnenkort (21 mei) een meeting gepland met de Ereleden en Leden van Verdienste.
- Om het G-hockeyproject handen en voeten te geven is er een commissie gevormd. De komende tijd staat in het teken van de opzet, financien en eerste ledenwerving. 

Jeugd:
- de TC Jeugd is ontzettend druk met het organiseren van de selectietrainingen. daar komt veel bij kijken: planning van trainers, indeling van de breedteteams - noem maar op. Met online formulieren wordt getracht de workflow wat te stroomlijnen.
- Merel stopt na de Jeugd HCH dag op 1 juli. Binnen haar commissie is geen opvolging; die vacature staat nog steeds open
- Het gaat goed met de aanmeldingen. Op dit moment is het ledenaantal 1250. Vooral veel jeugdleden van omliggende clubs (met name Bakel). Tijs houdt korte collegiale lijnen met Bakel

Senioren
- De komende tijd is ook deze commissie druk met de teamindelingen en aanmeldingen vanuit de jeugd. Er zijn een paar uitdagingen die voor de commissie veel aandacht vragen
- Bij de prestatieteams (met name Dames 1) vertrekken veel begeleiders. 


Algemeen | 10 Mei