afspraken en verplichtingen in een prestatieteam.

 

Het hockeyen in een selectie- en/of opleidingsteam van HC Helmond betekent dat je mag trainen en spelen met de meest getalenteerde en gemotiveerde spelers van de club. Ook krijg je begeleiding van deskundige trainers en coaches. De club zet zich extra voor je in en verwacht daar van jou, als speler van een selectie- of opleidingsteam, ook wat van terug.

 

De volgende afspraken horen daarbij:

  • HC Helmond verwacht van deze spelers dat zij bij invulling van hun vrije tijd hockey als eerste prioriteit zien.
  • HC Helmond verwacht van deze spelers dat zij aan alle trainingen en wedstrijden meedoen. Afzeggen kan alleen bij ziekte, blessure, zeer dringende schoolredenen en bijzondere omstandigheden. Huiswerk is daarbij geen reden om af te zeggen: Wanneer je echt wilt, kun je school en sport plannen en daarmee prima combineren.
  • HC Helmond verwacht dat de ouders hun kinderen positief ondersteunen.
  • HC Helmond gaat ervan uit dat spelers zich bij de trainingen en wedstrijden maximaal inzetten.
  • Spelen in een selectie- en opleidingsteam betekent dat je fysiek en mentaal fit op de trainingen en wedstrijden verschijnt.
  • Met je team en de coach, trainer en manager worden doelen gezet waar je gezamenlijk aan werkt en waar je je verantwoordelijk voor voelt.
  • De coach, trainer en manager zoeken een goede balans tussen opleiden, ontwikkelen en presteren van het gehele team. Dit alles afhankelijk van het niveau waarop het team acteert.
  • Spelers van selectie- en opleidingsteams zijn verplicht mee te doen aan de zaalhockeycompetitie. HC Helmond beschouwt zaalhockey als wezenlijk deel van de opleiding.
  • Selectiespelers dienen fit te zijn en dienen hun conditie ook tijdens vakanties op peil te houden. Zo worden blessures voorkomen en begin je op het juiste niveau aan het seizoen.
  • Als speler van een selectie- en opleidingsteam heb je een voorbeeldfunctie. Dat betekent dat je met respect omgaat met de tegenstander, de scheidsrechters, de accommodatie, sponsorkleding en materialen. Daarnaast wordt van je verwacht dat je deelneemt aan activiteiten van de vereniging waarbij je aanwezigheid gewenst is. Denk hierbij aan trainingen of clinics geven en andere werkzaamheden binnen de club.

 

HC Helmond verwacht dat iedere speler – en hun omgeving – zich aan deze extra afspraken houdt.

De Technische Commissie Jeugd heeft het recht om gedurende het lopende seizoen in te grijpen indien bovenstaande afspraken niet worden nagekomen.


Hockey | 21 April