Geluidsoverlast - en de gevolgen

 

Afgelopen weekend was een geweldig mooi hockeyfeest. Met wellicht een aantal onbedoelde, onverwachte en onprettige gevolgen. Dat heeft alles te maken met geluidsoverlast bij onze buren. 

We proberen de relatie met onze buren optimaal te houden. En dat is ons veel waard - zeker gezien de ambities en (bouw)plannen die op stapel staan. Om die plannen (een vijfde veld, een nieuw clubhuis en extra parkeerplaatsen) te kunnen realiseren hebben we medewerking nodig van veel betrokkenen, zoals Gemeente, sponsors en (niet in de laatste plaats) onze buren.. 

Afgelopen zondag is dat goed misgegaan. Waarbij ons als club wel wat te verwijten valt. De niveaus van onze (afgeregelde) geluidsinstallatie zijn moedwillig omzeild, waardoor de buurt aantoonbaar meer geluidsoverlast heeft moeten verdragen dan we in een recent ondertekend convenant hadden afgesproken. 

Alle buitenmuziek vanaf nu verboden
Als club hebben we hierin een verantwoordelijkheid. Daarom heeft het bestuur besloten alle buitenmuziek en/of geluidsinstallaties te verbieden. Alleen in het clubhuis kunnen we, onder stikte voorwaarden zoals gesloten deuren, muziek en geluidsversterking toestaan. Deze maatregel blijft van kracht totdat we een 100% waterdichte geluidslimiet op de installaties hebben doorgevoerd.

Het spijt ons dat we deze maatregel moeten nemen en we vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en kent. 

Het bestuur van HC Helmond


Algemeen | 4 April