Highlights bestuursvergadering 14 maart 2017

 

Tijdens de bestuursvergadering zijn een aantal zaken besproken die we graag met jullie delen:

  • Peter van den Heuvel is, als inkomend lid van het bestuur, voor de eerste keer aanwezig. Hij zal zich met name gaan bezighouden met de horeca binnen HCH. Tijdens de eerstvolgende ALV zal hij officieel worden benoemd, tot die tijd loopt hij mee.
  • Als toonaangevende vereniging dienen we ons te realiseren dat jongeren en alcohol een absolute no-go is. Daarom zal het bestuur de ingezette weg met de A/B feesten op een andere wijze gaan invullen.
  • De club is een heel eind op weg om het buddy-systeem voor de scheidsrechters in te vullen. De komende weken zal daar meer concretisering over komen
  • De openstaande vacatures in commissies en bestuur zullen actiever worden gecommuniceerd en ingevuld.  
  • Het bestuur heeft besloten op G-Hockey (Gehandicapten) te gaan opzetten binnen de vereniging. Er wordt gezocht naar een kwartiermaker en dit zal ook het centrale thema worden van de Rabo Clubkas Campagne
  • Sponsoring is bezig met het afwikkelen van de Dames 1 -auto's. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. De afspraak is dat alle drie de auto's tijdens de eerstvolgende Super Sunday op 2 april helemaal bestickerd zijn.
  • Er is uitgebreid stilgestaan bij de evaluatie van alle professionals en trainers binnen de club. De leerpunten zijn besproken en de conclusie is dat dit een vast onderdeel moet worden van de samenwerking met iedereen. Ook zal binnenkort het traject rondom VOG-verklaringen voor alle vrijwilligers worden opgestart. 
  • Ten aanzien van de ledenadministratie zijn de debiteuren besproken en is het traject rondom aan- en afmelden verder aangescherpt. 
  • Vanuit de penningmeester is een voorstel gelanceerd voor het traject rondom begrotingen en budgetten van elke commissie. Dat zal in een volgende bestuursvergadering worden besloten.
  • Op dit moment is de club aan het onderzoeken om een eigen, professioneel Sportways-traject te starten in de eerste en laatste week van de zomervakantie. Voor zowel leden als niet-leden. De voortekenen ten aanzien van animo zijn goed. 


Algemeen | 15 Maart