Highlights bestuursvergadering 18 januari 2017

 

Nieuws afbeelding Op 18 januari is de eerste bestuursvergadering geweest. Graag brengen we jullie op de hoogte van een aantal besproken items.


Ambities voor 2017:

Meer professionaliteit in HR
In navolging van het beleid van NOC/NSF hebben we besloten om op korte termijn een VOG voor alle vrijwilligers en medewerkers binnen de club te organiseren. We vinden dat we dat, als grote vereniging, goed moeten organiseren. Ook hebben we Arthur van den Broek gevraagd of hij, naast zijn ambassadeurschap Sportiviteit en Respect, tevens de rol van vertrouwenspersoon binnen de club wil uitvoeren - hetgeen hij graag gaat doen. Marcelle de Jong gaat het bestuur ondersteunen bij het uitvoeren van verschillende HR taken. Naast de actie rondom VOG, zal zij gaan kijken naar methodes om vrijwilligers en organisatie beter te laten samenwerken, en daarnaast het bestuur te adviseren rondom het werkgeverschap van haar professionele medewerkers.

Betere communicatie
Nu de elementaire communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrief en social media, een beetje op poten staan, heeft de communicatiecommissie zijn plan in het bestuur gepresenteerd. De doelstellingen, plannen en concrete acties zijn geinventariseerd en zijn te vinden op team.hchelmond.nl in de sectie documenten. De eerste actie, een ledenenquete, is inmiddels uitgevoerd en wordt de komende weken verder ingevuld en geanalyseerd.

Begroting wordt weer in balans gebracht met de uitgaven
In de laatste ALV is een verlies over het verenigingsjaar 2015-2016 gerapporteerd. Door toegenomen sponsorinkomensen over het huidige verenigingsjaar worden die uitgaven enigszins gecompenseerd - echter is het belangrijk om de komende tijd de opbrengsten en uitgaven scherp in de gaten te blijven houden - zeker gezien de toekomstige ambities rond nieuw veld en clubhuis. De komende tijd zal op een aantal zaken worden bezuinigd en bespaard. Die plannen worden de komende maanden uitgerold door voorzitter Dirk Jan en penningmeester Nico. Ook zullen de komende weken gesprekken gevoerd worden met een groot deel van de professionals en trainers, zodat iedereen weet wat de verwachtingen en plannen zijn in het komende seizoen.

Aandacht voor alle leden
Hockeyclub Helmond wil er zijn voor alle leden. Tijs Martens, bestuurlid jeugd, heeft uitgesproken dat wij er als club moeten zijn voor iedereen (zonder onze sportieve ambities uit het oog te verliezen). Met name voor teams uit de breedte zal dat een positieve verandering veroorzaken. Hij gaat zich daar nadrukkelijk voor inzetten. Ook dat begint bij een goede communicatie: je kunt hem, bij vragen, klachten en opmerkingen, rechtstreeks bereiken via zijn emailadres [email protected] . Ook zal veel transparanter worden gecommuniceerd over zaken als selectieprocedure en teamvoorkeuren. Niet alle wensen kunnen worden ingewilligd - wel willen we voorkomen dat je het gevoel hebt 'achteraan te staan'.

Meer betrokkenheid van leden en ouders
Als lid mag je verwachten dat je 'waar voor je contributiegeld' krijgt. Leden mogen echter nooit uit het oog verliezen dat we een vereniging zijn - en geen commerciƫle organisatie. Dat betekent dat iedereen (ouders, leden en vrijwilligers) hun steentje dienen bij te dragen. Zo houden we hockey bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. We zullen als bestuur daarom steeds vaker actief een beroep doen op jou. Vrij naar John F. Kennedy: "Vraag niet wat je club voor jou kan doen... maar vraag wat jij voor je club kunt doen!"

Ruud Bouwman (Dames1 en Heren1)
Ruud is volop bezig met de inventarisatie en beoordeling van huidige spelers en technisch kader van de prestatieteams senioren. De komende weken zullen er gesprekken gevoerd worden waarin het komend seizoen (2017-2018) centraal staan. Een flinke klus - die goed moet gebeuren.

Jongste Jeugd (van 4 tot 10 jaar)
Merel van den Boom heeft enige tijd geleden aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Het einde van het seizoen komt steeds dichterbij - en de vacature bestaat nog steeds. Wil je wat doen in een leuke en actieve commissie (met het huidige team maken vele handen licht werk) en vind je het leuk om betrokken te zijn bij de hobby van je kind? Meld je dan nu aan!

Sponsoring
De commissie is volop bezig met het (inmiddels gehouden) sponsordiner op 19 januari. De ambities zijn er om de komende jaren de sponsorbegroting fors op te trekken. Dat vraagt energie en plannen. De eerste stap is het heractiveren van de vroegere "Steunpilaren" - onder de naam Vrienden van HCHelmond is het mogelijk om de club te ondersteunen. Je wordt, als Vriend van HCH, nadrukkelijk uitgenodigd voor activiteiten en betrokken bij de organisatie. Deelname is mogelijk vanaf een bijdrage vanaf € 50,- per seizoen. 

Vanaf de komende vergadering zullen ook de notulen (geanonimiseerd) verschijnen op de website. Dit is een proef, waarbij we willen werken aan meer transparantie. Hou de nieuwsbrief in de gaten!


Algemeen | 23 Januari