Bericht van de penningmeester

 

Het seizoen 2013/2014 loopt nagenoeg ten einde. Reden om de huidige incasso regeling van de contributie te evalueren alsmede de uiterste opzegtermijn lidmaatschap.
De conclusie van de huidige regeling  is dat de huidige wijze van incasseren en dan bedoel ik het aantal termijnen een te grote belasting vormt voor de ledenadministratie.
Met ingang van het nieuwe seizoen wordt de contributie weer in twee termijnen geïncasseerd. De eerste termijn wordt geïncasseerd op 28 juli 2014 en de tweede termijn wordt geïncasseerd op 
28 januari 2015.
De opzegtermijn voor het lidmaatschap is verplaatst van 1 juli naar 1 mei. Ik realiseer me dat het kort dag is, maar voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen noodzakelijk. Omdat het zo laat is aangekondigd verlengen we de termijn voor het opzeggen van het lidmaatschap eenmalig naar 15 mei.
Ik hoop dat er begrip is voor deze maatregel.

Met vriendelijke groet,

Nico de Ruijter
Penningmeester


Ledenadministratie | 27 April