Highlights Algemene Ledenvergadering 13 oktober

 

Vooruitlopend op de officiƫle verslaglegging willen we jullie enkele hoogtepunten en besluiten uit de ALV niet onthouden:


Nieuw Erelid en Lid van Verdienste
Marjan Verschure is tijdens de ALV benoemd tot erelid van HC Helmond. En Will Bouwman is sinds deze datum Lid van Verdienste. Allebei hebben zij zich gedurende lange tijd enorm ingezet voor de club, waardoor zij door de vergadering extra in het zonnetje zijn gezet.

Verhoging contributie
De ledenvergadering heeft besloten om de gestegen kosten (voor onder andere trainingen en exploitatie) gedeeltelijk extra door te belasten aan de leden. De contributie voor het huidige seizoen zal daardoor gemiddeld met € 15,- per persoon stijgen, waarbij er een differentiatie zal worden gemaakt tussen de verschillende soorten leden.

Nieuwe bestuursleden
Nadat een aantal functies tijdelijk door zittende bestuursleden zijn ingevuld, zijn een aantal bestuurders per heden benoemd. De komende dagen zullen deze personen vindbaar worden op de website en kun je contact met ze zoeken via site of app.
Tijs Martens is het nieuwe bestuurslid Jeugd en gaat zich in die functie met name bezighouden met de organisatie rondom de teams D t/m A, uiteraard in nauwe samenspraak met de andere betrokken commissies. Merel van den Boom heeft aangegeven te stoppen na zich jarenlang te hebben ingezet voor Jongste Jeugd. Totdat een opvolger is gevonden, vervult zij haar talen ad interim. Wybo Kortmann gaat zich, samen met een uitgebreid team, bezighouden met sponsoring en fondsenwerving. Ruud Bouwman is daarnaast aangetrokken als bestuurslid die zich specifiek op de prestatieteams Heren1 en Dames1 zal richten. Bart Scheepens zal, met een nieuw gevormde commissie, werken aan de communicatie en marketing van HC Helmond. 

Nieuwe velden en nieuwbouw
Peter de Wolf heeft, vanuit de Stichting Beheer, een toelichting gegeven op de nieuwbouwplannen rond de club. De plannen beginnen vaste vorm te krijgen! De op stapel staande uitbreiding wordt op korte termijn officieel ingediend. In het meest optimistische geval kan dan binnen een jaar worden begonnen met aanleg. Wanneer bezwaarprocedures worden opgestart kan die termijn (veel) langer duren. 

De notulen, met daarin alle onderwerpen en uitkomsten, zullen t.z.t. worden gepubliceerd. 


Algemene Ledenvergadering | 14 Oktober