Voortgang Renovatie Velden

 

Veld B

De ombouw van veld B naar een waterveld verloopt voorspoedig. Afgelopen weken is er een nieuwe drainage onder het veld aangelegd en is de fundering gebouwd voor de asfalt-vloer welke de komende week (wk 31) zal worden aangebracht. Rondom het veld zijn de voedingsleidingen voor de beregening, de klemgoten en de betonnen slagplanken aangebracht.

In wk 32 zal de E-layer (verlijmde rubberlaag) worden aangebracht en in wk 33 zal de kunstgrasmat worden geinstalleerd. In wk 33 en 34 zullen de nieuwe hekwerken, ballenvangers, dug-outs worden geplaatst en de verharding worden herlegd.

Veld D

De drainage van veld D is hersteld en op sommige plaatsen gerepareerd. De komende week zal men de funderingslaag zachter maken door de aanwezige lava op te mengen met extra rubber. De kunstgrasmatten zijn inmiddels aangevoerd en in wk 32 zal de nieuwe mat worden geinstalleerd. Aansluitend zullen ook de nieuwe hekwerken en ballenvangers worden geplaatst en de verharding worden herlegd.

Miniveld/Bob de Voogdveld

Het miniveld is inmiddels voorzien van een drainage (had er namelijk geen). De komende week zal men de funderingslaag zachter maken door de aanwezige lava op te mengen met extra rubber. De kunstgrasmatten zijn inmiddels aangevoerd en in wk 32 zal de nieuwe mat worden geinstalleerd. Aansluitend zal er een nieuwe gaasbekleding en slagplanken worden gemonteerd.

Kortom: Als alles volgens planning verloopt kunnen in week 35 de velden weer worden gebruikt.

Waterbassin

Het waterbassin is lek geslagen door hockeyballen die over de ballenvanger van veld C heen zijn gegaan. Het waterbassin is noodzakelijk voor de beregening van de watervelden. In week 35 zal het waterbassin gerepareerd gaan worden en daar hebben we hulp bij nodig. Op maandag 24-08 en donderdag 28-08 hebben we ca. 20 personen nodig die gedurende een tweetal uren assistentie verlenen om de nieuwe folie aan te brengen. Zij die kunnen en willen helpen, gelieve een mailtje te sturen aan [email protected] zodat we weten wie er komt en het tijdstip kunnen afspreken.

Wordt vervolgd…

Namens de bouwcommissie

Peter de Wolf
Algemeen | 25 Juli