Incasso laatste termijn contributie

 

In de laatste week van maart zal de vierde termijn van de contributie ter incasso worden aangeboden

Voor de nieuwe leden (aangemeld na 1 januari) zal het verschuldigde contributiebedrag in een keer worden geïncasseerd.


Ledenadministratie | 2 Maart