Van de bestuurstafel

 

In de Algemene Ledenvergadering van 23 april j.l.is de hoogte van de contributie voor het seizoen 2015-2016 besproken. Besloten is de contributie voor alle leden behalve voor de benjamins/funkey’s te verhogen met €25,00. Daarnaast wordt de contributie voor de prestatie teams extra verhoogd met € 50,00.  De reden voor de algemene verhoging van € 25,00 zijn de toegenomen kosten en de kosten van de aanstaande uitbreidingsplannen. De overweging om de prestatieteams extra te verhogen met € 50,00 vindt haar grondslag in met name de toegenomen kosten van training (a.g.v. 3e trainingsmoment) en de professionele wedstrijdbegeleiding.

 

De contributie bedragen voor seizoen 2015/2016 (incl. KNHB bijdrage en verzekering) worden dan als volg:.

 

Senioren teams

€ 293,00

Senioren prestatieams Heren 1en Dames 1

€ 343,00

Junioren  teams

€ 248,00

Junioren prestatieteams J&M A1,B1,C1 en D1

€ 298,00

Mini’s

€ 169,00

Benjamins/F-jeugd

€ 109,00

Studenten prestatieteams

€ 273,00 (na inlevering kopie inschrijvingsbewijs)

Studenten overige teams

€ 223,00 (na inlevering kopie inschrijvingsbewijs)

Dames donderdag

€ 223,00

Trimhockey

€ 140,00

 

Duur lidmaatschap en betaling

U gaat een lidmaatschap aan voor een volledig hockeyseizoen, lopende van juli tot en met juni het jaar daarop. Het lidmaatschap gaat pas in als u HC Helmond een incassomachtiging heeft gegeven voor het innen van de contributie. De contributie wordt in 2 termijnen automatisch afgeschreven.

 

Gezinskorting

Gezinskorting € 47,- vanaf het 3espelende lid (uitgezonderd trimhockeyers).

 

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld nieuwe leden eenmalig € 40,-

 

Studenten

Om in aanmerking te komen voor het studentenlidmaatschap moet het senior-lid onder andere als voltijdstudent ingeschreven staan bij een Universiteit, HBO-instelling of MBO-instelling. Een kopie van het inschrijvingsbewijs dient te worden bijgevoegd. Dit dient binnen te zijn bij de ledenadministratie vóór 31 december van het lopende seizoen. Verdere informatie is te verkrijgen bij de ledenadministratie.

 

Zaalhockey

De contributie is exclusief zaalhockey. De contributie voor zaalhockey seizoen 2105-2016 is vastgesteld op

 € 59,50.Algemeen | 30 Mei