Boetes door de KNHB opgelegd

 

Van de Bestuurstafel,

 Beste Hockeyvrienden,

Recent wordt onze vereniging geconfronteerd met boetes die de KNHB ons oplegt vanwege het niet op komen dagen van onze teams bij uitwedstrijden. Dit is heel vervelend voor de tegenstander, heel vervelend voor de reputatie van onze club  en verder voor de penningmeester. Dit moet niet kunnen, en getuigt bovendien van weinig respect.

 In ons huishoudelijk reglement is bepaald dat boetes opgelegd door de KNHB zullen door het bestuur worden verhaald op het team.  Ik verwijs hiervoor naar artikel 9 van ons huishoudelijk reglement.

De aanvoerder van een team dat niet is komen opdagen voor een wedstrijd ontvangt een kopie van de boetebrief van de KNHB. Hij/zij  wordt verzocht ervoor zorg te dragen dat de boete wordt voldaan aan de penningmeester.

En nu het over boetes gaat, geldt deze regel ook voor boetes wegens een gele of rode kaart. In deze gevallen wordt de boete verhaald op de veroorzaken.

 Namens het bestuur

Nico de Ruijter, penningmeester


Algemeen | 10 Mei