Bericht van de bestuurstafel iz declaraties vrijwilligerswerk

 

Met onmiddellijke ingang is de procedure met betrekking tot het indienen van declaraties voor vrijwilligerswerk gewijzigd. Met ingang van heden dienen de declaraties voorzien van je handtekening en de handtekening het betreffende commissielid voor akkoord te worden ingediend bij Claire van Lente. De declaraties kunnen bij haar thuis worden afgegeven dan wel in de brievenbus in het clubhuis. Na ontvangst van de geaccordeerde declaratie zal tot betaling worden over gegaan.


Algemeen | 17 Februari