De Club

Hockey Club Helmond, een van de grootste sportverenigingen van onze regio. Maar ook een club waar iedereen – jong of ouder – op zijn eigen niveau kan hockeyen. Als familieclub staan wij voor die ambitie.

Een gezonde mix van doelen bereiken, samen spelen en winnen, teamgevoel en gezelligheid staan centraal. HC Helmond wil graag een belangrijke rol spelen in het leven en de (vrije) tijd van haar leden. Dat doen we door samen te spelen, te winnen, te verliezen (niet te vaak…) en door dat met elkaar te delen.

Als prestatiegerichte club hebben we een regiofunctie. En stellen we alles in het werk om talent te ontplooien door het hoogst haalbare niveau na te streven. Eigen opleiding – door eigen mensen – is daarbij het uitgangspunt. Daarnaast willen we de breedtesport stimuleren door op elke speler op zijn eigen niveau te laten genieten van hockey. Op het veld en (in de winter) in de zaal.

HC Helmond. Dat zijn we samen.

Van spelers en trainers tot de materiaalman. En van interieurverzorging tot technische commissie. Van horecamedewerker tot teamcoach en van bestuurslid tot teammanager. En alles er tussenin. Samen zijn wij de club. En samen zorgen we ervoor dat we niet alleen de grootste, maar ook de leukste sportclub van Helmond zijn.

Hockey Club Helmond is opgericht op 24 september 1933. De vereniging is ontstaan uit een fusie tussen de Helmondse hockeyclubs HMHC en HUAC.

 

Met de oprichting van HMHC (Helmondse Mixed Hockey Club) werd de hockeysport voor het eerst in Helmond geïntroduceerd. In het begin zocht men vooral het gezellig samen zijn. De meeste leden waren echtparen van boven de 40, maar er werden al snel een aantal jongeren van boven de 25 lid. Een weitje werd gehuurd van landbouwer van de Broek aan de Bakelse Dijk waar een theehuisje ook als kleedhokje diende. Omdat het veld niet helemaal aan de eisen voldeed werd men vooralsnog slechts als aspirant-lid toegelaten tot de hockeybond. Later werden er meer jongeren lid en werd er met een dames- en een herenelftal deelgenomen aan de competitie van de Zuid Nederlandse Hockey Bond.

 

HUAC begon haar hockeyactiviteiten officieel in 1936. HUAC (Helmond Uno Animo Combinatie) dankt haar naam aan een fusie op 29 november 1945 tussen HCH (opgericht als De Wit Hockey Club op 5 februari 1936) en Uno Animo (12 november 1936). Het eerste veld van DWHC lag aan de veldweg naar Croij, achter de "Warande". Omdat dit veld te klein was voor officiële wedstrijden werden deze gespeeld op Houtsdonk. Het eerste veld van Uno Animo lag aan de Deurneseweg. In 1938 verhuisde de club naar de Bakelsedijk.

 

Velden en clubhuizen

In 1949 ontstond voor HMHC een groot probleem omdat men afstand moest doen van het hockeyveld aan de Rooseveltlaan/Wesselmanlaan vanwege de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Op 17 mei 1950 bereikte de club overeenstemming met landbouwer H. Verschure over een te huren stukje grond aan het Verliefd Laantje. In het voorjaar van 1951 werden 2 nieuwe velden officieel geopend. Een derde veld volgde in 1955. Dankzij de groei van het aantal leden groeide het aantal velden uiteraard mee. Op het hoogtepunt had HMHC een half verhard trainingsveld, 7 natuurgrasvelden en een prima paviljoen (hetgeen reeds sinds 1971 riant te noemen was). In 1983 maakte deze club een verdere stap in haar ontwikkeling met de aanleg van haar eerste kunstgrasveld. Een tweede kunstgrasveld volgde in 1993.

 

HUAC kreeg in 1957 een nieuw veld achter de Warande, het huidige PVV veld. In de jaren '70 beschikte de club inmiddels over 5 velden. In 1965 kreeg HUAC haar eerste clubhuis, 'De Hoekslag' genaamd. In 1972 was 'De Hoekslag' fors uitgebreid, maar in 1980 legde een felle brand het clubhuis vrijwel volledig in as. Op 7 februari 1981 nam de club haar nieuwe clubhuis in gebruik en tevens kreeg het de beschikking over een tribune. HUAC beschikte vanaf november 1985 over 2 kunstgrasvelden.

 

Op het sportpark van HMHC werd sinds 1985 ook petanque gespeeld en nadat de gesprekken reeds een jaar eerder gestart waren werd op 13 februari 1989 door de gemeente het principebesluit genomen tot medewerking aan de oprichting van een golfclub. Onder de koepel van een omni-vereniging zouden dus 3 sporten plaatsvinden. Vanaf 1989 was er reeds een driving range en na de fusie in 1999 werd op deze locatie een 9-holes golfbaan aangelegd. Hockey Club Helmond werkt dus sindsdien haar wedstrijden af op Sportpark "De Warande". In 1999 werd hier een vierde kunstgrasveld gerealiseerd. Inmiddels heeft de club twee van die velden omgebouwd naar een waterveld – een vijfde veld is in verband met de gestage groei van de vereniging al lange tijd in voorbereiding. Tevens heeft de club een miniveld.

 

Leden

De ledenopgave van 13 september 1943 van HMHC was 26 heren en 18 dames. Het ledental van HMHC groeide gestaag van 100 leden in 1953 naar 250 in 1968 tot 839 leden eind jaren '70, met begin jaren '80 als absolute hoogtepunt. Ten tijde van de fusie in 1999 beschikte HMHC over ruim 300 leden. HUAC startte in 1945 met drie dames- en drie herenteams. In de daaropvolgende 40 jaar groeide het ledental gestaag tot zo'n 550 leden in 1985. Op het moment van het 60-jarig jubileum in 1996 beschikt de club over 730 leden. Het ledenaantal bij aanvang van de fusie in 1999 was 1041. Dit werd gevolgd door een kleine daling maar sinds 2002 groeit het ledental jaarlijks gestaag. Tijdens het seizoen 2006-2007 verwelkomden wij ons 1200e lid. Inmiddels stabiliseert ons ledenaantal zich rond de 1000. Ongeveer de helft is junioren.

 

Prestaties

Jongens A1, B1 en Meisjes A1 van HMHC speelden in het verleden in de hoofdklasse waarin zij meer dan eens kampioen werden. Heren 1 kwam het overgrote deel van de historie uit in de 1e of 2e klasse. Het absolute hoogtepunt voor Heren 1 was het kampioenschap in de 1e klasse C in 1997 met het daaropvolgende seizoen in de Overgangsklasse. Dames 1 kwam sinds 1976 voor het grootste gedeelte uit in de 2e klasse met een tussenliggende periode van 9 jaar, waarvan onafgebroken van 1983-1991, in de 1e klasse.

 

In 1972 promoveerden zowel Jongens als Meisjes A1 van HUAC naar de hoofdklasse, het grootste succes uit de jeugdopleiding. Al in 1947 promoveerde HUAC Heren 1 naar de promotieklassen en een seizoen later volgde Dames 1. Enkele jaren later degradeerden beide teams om in 1959 (Dames 1) en in 1961 (Heren 1) weer terug te keren. In 1979 volgde het grootste succes middels de promotie van Heren 1 naar de eerste klasse. In 1981 volgde Dames 1 dit voorbeeld. Beide teams degradeerden weer naar de promotieklasse. In 1989 klommen de heren wederom naar de eerste klasse, gevolgd door de dames 2 jaar later. Na een degradatie van de heren halverwege de jaren '90 speelden beide teams tot aan de fusie in de eerste klasse.

HCH startte met zowel Heren 1 als Dames 1 in de eerste klasse. Dames 1 speelt sinds seizoen 2017-2018 in de Overgangsklasse. Zeer uitzonderlijk speelde onze Dames 1 jaar in de Hoofdklasse Zaal(2022-2023)!Voor het eerst in de geschiedenis van Helmond speelt ons hoogste vaandelteam in deze hoogst haalbare Nationale Hoofdklasse.
Heren 1 speelt eveneens in de Overgangsklasse. Ze wonnen de Silvercup in het seizoen 2022-2023.
Dit seizoen(2023-2024) spelen ze beide in de hoogst mogelijke nationale bekercompetitie: de Goldcup.